Yabancı Şirketlerin Muhasebe Yapısının Oluşturulması Hizmeti

• Uluslararası standartlara uygun ve yabancı dilde bilanço, gelir tablosu ve mizan  hazırlama,
• Vergi konusunda  tavsiye ve önerilerde bulunma,
• Çifte vergilendirme önleme anlaşmaları göz önünde bulundurularak vergi optimizasyonunun sağlanması,
• Yurtdışından alınan hizmetlerin ve grup içi hizmetlerin muhasebeleştirilmesi konusunda tavsiye ve önerilerde bulunma.