YERLİ ŞİRKETLERİN MUHASEBE YAPISININ OLUŞTURULMASI HİZMETİ

Uluslararası standartlara uygun ve yabancı dilde bilanço, gelir tablosu ve mizan  hazırlama,
Vergi konusunda tavsiye ve önerilerde bulunma,
Çifte vergilendirme önleme anlaşmaları göz önünde bulundurularak vergi optimizasyonunun sağlanması,
Yurtdışından alınan hizmetlerin ve grup içi hizmetlerin muhasebeleştirilmesi konusunda tavsiye ve önerilerde bulunma.