RAPORLAMA HİZMETİ

İndex Denetim, yabancı ve yerli yatırımcının mali verilerinin Uluslararası muhasebe standartlarına göre raporlanması ve sunulmasını gerçekleştirir. Kurumsal Raporlama, finansal ve finansal olmayan verilerin birlikte raporlanmasından oluşur. İşletmelere gerek iç yönetim verilerinin raporlamalarının gerekse dış verilerinin  raporlamalarının, kalitesinin ve kabul edilebilirliğinin arttırılmasında yardımcı olmaktadır.