Firmamız, yatırımcılarımızın ve müşterilerimizin projelerini teşvik mevzuatı çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutarak öncelikle Yatırım Teşvik, Devlet Hibeleri ve Dahilde İşleme İzin Belgesi konularında faydalandırma danışmanlığı hizmeti vermektedir. 

Yatırım teşvikleri ya da bir diğer adıyla Yatırımlarda Devlet Yardımları; Devletin, yatırımcıların yurt içinde yatırım yaparak üretim, istihdam ve ihracatı artırmaları amacıyla 4 farklı teşvik uygulaması, 9 farklı teşvik aracı ile değişen şekillerde yatırımları desteklemesidir.

•    Yatırım kararının alındığı tarih itibariyle ileride tabi olunacak yasal yükümlülüklerin ve yatırıma sağlanacak destek unsurları ve mali yüklerin fizibilite raporu nezdinde yabancı ve yerli yatırımcılara sunulması hizmeti.
•    Kosgeb Ve Kalkınma Destekleri Hizmetleri kapsamında; İndex Denetim Danışmanlık Ve Eğitim Hizmetleri A.Ş., Kobilere Kosgeb ve Kalkınma içerikli desteklerin alınmasına danışmanlık desteği vermektedir.