• Harcırah ve Seyahat Giderleri
  • İş sözleşmelerinin istenilen dillerde hazırlanması
  • Maaş hesaplama 
  • İş Kanunu ve SGK Kanunu hakkında bilgilendirme
  • Uluslararası Sosyal Güvenlik Hukuku
  • Bordro kayıtlarının işlenmesi ve incelenmesi
  • Sosyal güvenlik e-bildirgelerin hazırlanması
  • İhbar, kıdem ve diğer tazminat yükümlülüklerinin hesaplanması
  • İşe giren ve işten ayrılan personelle ilgili işlemlerin yapılması
  • Bordro raporlarının ve ilgili muhasebe kayıtlarının hazırlanması
  • E-bordro hazırlanması